Anual, ajutăm 40 tineri defavorizați să aibă șansa unei formări profesionale de calitate, prin organizarea de cursuri pentru meseriile de brutar/patiser, tâmplar, bucătar, chelner şi lucrător în cultura plantelor.

Perioada de desfășurare
On going
Scopul proiectului
Școala de Meserii CONCORDIA din cadrul Centrului pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA oferă oportunități de formare profesională pentru 40 de tineri anual, garantând accesul tinerilor defavorizați social la educație și formare profesională de calitate.
Centrul organizează cursuri de formare profesională cu o durată de până la doi ani pentru meseriile de brutar/patiser, tâmplar, bucătar, chelner şi lucrător în cultura plantelor, iar la terminarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și în Uniunea Europeană.

Pachet de donație (EUR)

Pentru desfășurarea activităților în condiții normale, atelierul pentru bucătari unde învață 6 elevi are nevoie de următoarele dotări în valoare totală de 490 euro:

  • Cântar electronic: 3 buc x 23 euro = 69 euro;
  • Cuțite: 3 buc x 23 euro = 69 euro;
  • Cronometru și termometru de gătit = 18 euro;
  • Tăvi cuptor: 4 x 16 euro = 64 euro;
  • Veselă: farfurii fel principal și desert, boluri, salatiere: 270 euro;

Detalierea activităților

Cursurile organizate de Școala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică și 25% teorie. Activitățile de bază și care ne diferențiază în domeniul formării profesionale și integrării pe piața muncii:
Managementul de caz (Case Management). Pe baza unei analize de specialitate a nevoilor social – pedagogice, școlare și psihologice ale fiecărui tânăr, se elaborează un plan integrat de măsuri adaptate individual și se realizează monitorizarea continuă a evoluției individuale.
Sistemul de mentorat (Learn Coach) este un program de consiliere educațională conceput pentru consolidarea competențelor cheie ale elevilor, precum atitudinea potrivită la locul de muncă și în zonele de producție, găsirea soluțiilor și lucrul în echipă.
Școala pentru Viață este un program desfășurat în cadrul Școlii de Meserii care își propune să dezvolte abilitățile de viață ale tinerilor astfel încât, după absolvirea cursului, să devină independenți și să le ofere cunoștințele necesare practicării cu succes a meseriilor în care se specializează. Elevii Școlii de Meserii participă zilnic la orele din cadrul Școlii pentru Viață, unde se pune accent pe dezvoltarea abilităților matematice, de autogospodărire, de comunicare în limba română și limba engleză.
Sistemul de mentorat pentru găsirea și păstrarea locului de muncă (Job Coach) este un program de consiliere profesională care ajută tinerii să își continue drumul, să își găsească un loc de muncă, să îl păstreze și să răspundă cerințelor. De asemenea, oferă suport angajatorilor pentru angajarea tinerilor care provin din medii dezavantajate.
Începând cu 2011, 132 de tineri au absolvit unul dintre cursurile Școlii de Meserii CONCORDIA, iar 70% și-au menținut locul de muncă la același angajator pentru mai mult de 6 luni.
Date identificare organizație

Nume Organizație:  Organizația Umanitară CONCORDIA
Sediu Social: Bucureşti, Sector 1, Drumul Regimentului 20D
CIF: 5221142
Anul fondării: 1992
Website: www.concordia.org.ro
Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/OrganizatiaUmanitaraConcordia/
Persoană de contact: Elena Mihaela Mititelu
Rol în cadrul organizației: Coordonator Relații Publice
Email organizator: elena.mititelu@concordia.or.at
Nr de telefon: 0730 003261